Rättsfall: Innebörden av internationell trafik i det nordiska skatteavtalet.

Internationell trafik ska bedömas resa för resa och innebär transport.
Source: Rättslig vägledning