Rättsfall: Inget sakrättsligt skydd vid överlåtelse av bostadsrätt på grund av bristande underrättelse

Source: Rättslig vägledning