Rättsfall: Inget krav på förtroendeförhållande till patienten

EU-domstolen har ansett att det inte krävs ett förtroendeförhållande mellan läkaren och den behandlade patienten vid tjänster inom kemi-och laboratorieteknik för att det ska utgöra sjukvård
Source: Rättslig vägledning