Rättsfall: Ingen rätt till ersättning för kostnader vid återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare

Skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för kostnader har inte ansetts tillämpliga i ett mål om återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om skatt på energi (HFD 2018-03-16, mål nr 1624-17).
Source: Rättslig vägledning