Rättsfall: Ingen jämförbar omsättning

HFD konstaterar att en förutsättning för att omvärdera beskattningsunderlaget för tjänster till ett belopp som motsvarar marknadsvärdet enligt huvudregeln i definitionen (1 kap. 9 § första stycket ML) är att en jämförbar omsättning kan fastställas.
Source: Rättslig vägledning