Rättsfall: Indirekt verksam i betydande omfattning.

HFD klargör att en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag även om denne är anställd i ett annat företag och i denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.
Source: Rättslig vägledning