Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att gällande beviskrav för att avregistrering enligt 19 § FOL ska kunna ske är att det av utredningen klart framgår att den registrerade har avlidit.

Domstolen anser att samma beviskrav ska gälla i ärenden om avregistrering till följd av dödsfall som gäller vid ändring av registrerade identitetsuppgifter, det vill säga klart framgår (HFD 2021-09-15, mål nr 918-20).
Source: Rättslig vägledning