Rättsfall: Högsta Förvaltningsdomstolen har funnit att en tobaksprodukt bestående av flagor av tobaksblad är skattepliktig enligt 1 c första stycket 1 LTS. Domen är refererad under flera rubriker i avsnittet om skatteplikt för röktobak.

Tobaksprodukten har tillverkats av tobak som har tröskats, behandlats med vatten och ånga, siktats och därefter sorterats efter storlek och går att röka utan ytterligare industriell beredning.
Source: Rättslig vägledning