Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked och ansett att den aktuella uthyrningen av moduler inte utgör uthyrning av fastighet

Uthyrning av moduler har av Högsta förvaltningsdomstolen inte ansetts utgöra uthyrning av fastighet.
Source: Rättslig vägledning