Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att tillhandahållande av portföljförvaltning var ett enda tillhandahållande

Portföljförvaltningstjänsten var att anse som ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som det vore konstlat att dela på.
Source: Rättslig vägledning