Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att tillhandahållande av portföljförvaltning var ett enda tillhandahållande som inte var undantaget från mervärdesskatt

Portföljförvaltningstjänsten var att anse som ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som det vore konstlat att dela på.
Source: Rättslig vägledning