Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att tillhandahållande av domartjänster inte utgör en idrottstjänst

Source: Rättslig vägledning