Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att försäljning av s.k. upplevelsekort var skattepliktig omsättning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbeskedsärende till den del som det överklagades och ansett att det förelåg ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan kortköparen och kortsäljaren.
Source: Rättslig vägledning