Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en kommuns upplåtelse av markområden respektive hamnanläggningar utgör omsättning av separata tjänster.

Source: Rättslig vägledning