Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att colocationtjänster utgjorde skattepliktiga tjänster

Ett bolags som drev datacenter tillhandahöll dels s.k. colocationtjänster, dels rätten att disponera ett visst utrymme. Domstolen ansåg att det var fråga om ett enda tillhandahållande av skattepliktiga tjänster.
Source: Rättslig vägledning