Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen hänför renoveringsarbeten på fastighet till den nya uthyrningen vid byte av hyresgäst

Arbetena avsåg en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning. Den nya uthyrningen var undantagen från skatteplikt. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på arbetena förelåg inte.
Source: Rättslig vägledning