Rättsfall: Högsta domstolen klargör vad som menas med att ”återkommande ta emot uppdrag” i en närståendes verksamhet. Överträdelse av näringsförbud har även ansetts vara ett artbrott.

Rättsfall: Högsta domstolen klargör vad som menas med att ”återkommande ta emot uppdrag” i en närståendes verksamhet. Överträdelse av näringsförbud har även ansetts vara ett artbrott.
Source: Rättslig vägledning