Rättsfall: HFD ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om jämkning och återbetalning vid frivillig skattskyldighet

HFD mål nr 6144-18
Source: Rättslig vägledning