Rättsfall: HFD mål nr 7270-17, ett bemanningsföretags uthyrning av personal är inte sådan sjukvård som kan omfattas av undantaget från skatteplikt.

Skatteverket analyserar konsekvenserna av domen och kommer inte på eget initiativ fatta beslut i enlighet med den ändrade synen förrän ytterligare information har publicerats.
Source: Rättslig vägledning