Rättsfall: HFD har fastställt ett förhandsbesked om reducerad skattesats på entréavgift till en s.k. trampolinpark.

Source: Rättslig vägledning