Rättsfall: HFD har ansett att ersättning utbetald av utländskt koncernbolag för arbete utfört i Sverige ska beaktas vid bedömning av beloppsgränsen avseende expertskatt

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 25 november 2021, mål nr 1763-20.
Source: Rättslig vägledning