Rättsfall: HFD-dom om stadigvarande vistelse på grund av vistelsens omfattning och regelbundenhet.

Source: Rättslig vägledning