Rättsfall: HFD dom den 9 september, mål nr 4951-18

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att undantaget i 3 kap. 23 a § ML endast avser fristående grupper av personer vars medlemmar utövar en verksamhet av allmänt intresse.
Source: Rättslig vägledning