Rättsfall: HFD ändrar förhandsbeskedet om upplåtelse av markområde för båtuppläggningsplatser och återförvisar målet för bedömning avseende skatteplikt, HFD 2017-03-14, mål nr 5304-16

Source: Rättslig vägledning