Rättsfall: Hemkatalogen på en tjänstemans dator är inte en allmän handling

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en hemkatalog inte är en upprättad handling i tryckfrihetsförordningens mening. Hemkatalogen utgör inte ett diarium eller en journal och är inte en sådan förteckning eller register som förs fortlöpande.
Source: Rättslig vägledning