Rättsfall: Hela den redovisade överskjutande momsen får inte innehållas vid en kontroll av myndigheten, om del av den inte är otvistig och kommer att återbetalas efter kontrollen.

Source: Rättslig vägledning