Rättsfall: Hälso- och sjukdomsrelaterad rådgivning per telefon kan omfattas av undantaget från skatteplikt

EU-domstolen har ansett att sådan rådgivning med terapeutiskt syfte kan omfattas.
Source: Rättslig vägledning