Rättsfall: Fritidsbostad som tillfälligt användes som bostad gav inte väsentlig anknytning

Bostaden användes aldrig som gemensam familjebostad.
Source: Rättslig vägledning