Rättsfall: Fritidsbostad som inte använts som permanentbostad gav inte väsentlig anknytning

Fritidsbostaden, en bostadsrätt, fanns på samma ort som den tidigare permanentbostaden. Eftersom makarna inte varit bosatta i bostadsrätten ansåg HFD att den måste bedömas som en fritidsbostad.
Source: Rättslig vägledning