Rättsfall: Frågor och svar i rättsavdelningens interna ärendehanteringssystem, Pärlan, är minnesanteckningar

Frågor och svar i ett internt ärendehanteringssystem är minnesanteckningar som endast kommit till för ärendenas föredragning och beredning. Om de inte har tagits om hand för arkivering är de inte allmänna.
Source: Rättslig vägledning