Rättsfall: Fråga om näringsverksamheten kan anses ha bedrivits på ett oförsvarligt sätt vid prövning av F-skuldsanering

Betydelsen av att gäldenärens verksamhet skötts utan oegentligheter under lång tid innan misskötsamheten började.
Source: Rättslig vägledning