Rättsfall: Fråga om en arbetsgivares utfästelse om avgångspension ryms inom en allmän pensionsplan

Vid bedömningen ska inte en utfästelse om kompensation för förlorad allmän pension beaktas eftersom den pensionsförmånen inte ska betalas ut under samma period som den temporära utfästelsen.
Source: Rättslig vägledning