Rättsfall: Forsränning

Tillhandahållande av en forsränningstur är enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte en sådan förevisning av naturområde som omfattas av den reducerade skattesatsen.
Source: Rättslig vägledning