Rättsfall: Förnamnet Ford har inte påtaglig efternamnskaraktär

Högsta förvaltningsdomstolen har godkänt att ett barn får heta Ford i förnamn. Domstolen anser att namnet inte har så påtaglig efternamnskaraktär i det svenska namnskicket att det av den anledningen är olämpligt som förnamn.
Source: Rättslig vägledning