Rättsfall: Förmedling av tilläggsgarantier i samband med försäljning av hushållsapparater m.m. var försäkringsförmedling

EU-domstolens mål C-695/19, Rádio Popular.
Source: Rättslig vägledning