Rättsfall: Fördelning av ingående skatt mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet

EU-domstolen har fastslagit att ingående skatt ska fördelas mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet.
Source: Rättslig vägledning