Rättsfall: Folkbokföring vid uppehållstillstånd för kortare tid än ett år

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en person som måste ha uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige kan folkbokföras även om uppehållstillståndet är giltigt kortare tid än ett år.
Source: Rättslig vägledning