Rättsfall: FN:s pensionsfond uppfyller villkoren för att anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL

Högsta förvaltningsdomstolen har bekräftat att praxisen från 1984 fortfarande gäller, men nu även prövat om villkoren för pensionsfonden uppfyller huvudsaklighetskravet i 58 kap. 5 § IL.
Source: Rättslig vägledning