Rättsfall: Femdagarskurs i redovisning omfattas inte av tillträde till evenemang.

Förhandsavgörandet är överklagat och HFD har beslutat inhämta förhandsavgörande från EUD.
Source: Rättslig vägledning