Rättsfall: fast etableringsställe som ingår i mervärdesskattegrupp i Danmark tillhandahåller tjänster till etablering i Sverige

Den danska mervärdesskattegruppen i vilken etableringen ingår ska ses som en utländsk beskattningsbar person. Detta innebär att etableringen i Sverige blir skattskyldig för tjänsterna som förvärvas från etableringen i Danmark.
Source: Rättslig vägledning