Rättsfall: EUD har tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper. Skatteverket analyserar domen.

Skatteverket analyserar domen. Fram till annat har uttalats ska ställningstagandet om undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster tillämpas.
Source: Rättslig vägledning