Rättsfall: EUD har i ett antal domar tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper.

Rättsfall: EUD har i ett antal domar tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper. Skatteverket anser att det som framgår av ställningstagandet om undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster ska tillämpas.
Source: Rättslig vägledning