Rättsfall: EU-domstolen har uttalat sig om vilka hänsyn som ska tas vid prövning av skatteneutraliteten vid bestämmande av reducerad skattesats.

Source: Rättslig vägledning