Rättsfall: EU-domstolen har uttalat sig om avdragsrätt för ingående skatt på inköp i verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt

EU-domstolens mål C-21/20.
Source: Rättslig vägledning