Rättsfall: EU-domstolen har tolkat begreppet ”restaurang- och cateringtjänster”

Begreppet omfattar tillhandahållande av mat eller dryck som åtföljs av stödtjänster vilket gör att slutkonsumenten kan konsumera maten omedelbart.
Source: Rättslig vägledning