Rättsfall: EU-domstolen har ansett att vissa tjänster som tillhandahölls ett fondbolag som förvaltar både särskilda investeringsfonder och andra fonder inte omfattades av begreppet ”förvaltning av särskilda investeringsfonder”

Source: Rättslig vägledning