Rättsfall: EU-domstolen har ansett att överlåtelse av processuell ställning i indrivningsförfarande av fordran inte omfattas av undantag från skatteplikt

Source: Rättslig vägledning