Rättsfall: EU-domstolen har ansett att ett tillhandahållande av tjänster som bl.a. bestod av drift av uttagsautomater, utbetalning av kontanter och registrering av transaktioner, inte skulle undantas från skatteplikt

Source: Rättslig vägledning