Rättsfall: EU-domstolen har ansett att ett moderbolag som upplät bensinkort till sina dotterbolag och som tog ut en avgift för detta ansågs tillhandahålla beviljande av krediter som skulle undantas från mervärdesskatteplikt

Source: Rättslig vägledning