Rättsfall: EU-domstolen har ansett att en ledamot i en stiftelses kontrollorgan inte var en beskattningsbar person.

Source: Rättslig vägledning